Προφίλ

Με Μιά Ματιά

Με Μιά Ματιά

Έτος Ίδρυσης: 1951
Υπηρεσίες -Διαχείριση Αρχείων
-Προστασία και Ανάκτηση Δεδομένων
-Καταστροφή Πληροφοριών
Αγορές που εξυπηρετούνται: Σε περισσότερες από 36 χώρες σε 5 ηπείρους
Υπάλληλοι: 17.000+
Λογαριασμοί Πελατών: 156.000
Εγκαταστάσεις Παγκοσμίως: 1.026
Έσοδα: 1999 - 531 εκατομμύρια δολάρια
2000 - 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια
2001 - 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια
2002 - 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια
2003 - 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια
2004 - 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια
2005 - 2,1 δισεκατομμύρια δολάρια
2006 - 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια
2007 - 2,6 δισεκατομμύρια δολάρια
2008 - 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια
2009 - 2,8 δισεκατομμύρια δολάρια
2010 - 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια
2011 - 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια
2012 - 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια
Ιστοσελίδα: www.ironmountain.gr
Σύμβολο στο Χρηματιστήριο: NYSE: IRM
Σειρά Κατάταξης στη λίστα Fortune 1000 #712; πρώτη εμφάνιση στη λίστα S&P 500 Index τον Ιανουάριο του 2009
Εκτελεστική Διαχείριση:

William Meaney,
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Harry Ebbighausen,
Πρόεδρος, Βόρεια Αμερική

Rod Day,
Αντιπρόεδρος και Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών

Τάσος Τσολάκης,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Παγκόσμιες Υπηρεσίες και Διευθυντής συστημάτων πληροφορικής

Marc Duale,
Πρόεδρος, Διεθνή

Annie Drapeau,
Εκτελεστική Αντιπρόεδρος του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

Jerry Rulli,
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος τμήματος Διεθνών Πωλήσεων

Ernest W. Cloutier,,
Executive Vice President, General Counsel and Secretary

Jack Faer,
Chief Security Officer