Πολιτική Απορρήτου

this is a spacing image

Πολιτική Απορρήτου Δικτυακού Τόπου της Iron Mountain.
ΤΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ IRON MOUNTAIN.

Αυτή η πολιτική υιοθετείται από: Την Iron Mountain, τις συμμετέχουσες θυγατρικές της και τους συνεργάτες της σε κοινοπραξίες που μετέχουν στο σύστημα υπηρεσιών της Iron Mountain και από άλλες οντότητες που άμεσα ή έμμεσα ελέγχονται από την Iron Mountain (οι "Συνεργαζόμενοι", ενώ η Iron Mountain και οι Συνεργαζόμενοι με αυτήν θα αναφέρονται συνολικά ως Iron Mountain).

Η Iron Mountain κατανοεί τις ανησυχίες σας για το απόρρητο των δεδομένων που μπορεί να υποβάλλετε στον δικτυακό τόπο της Iron Mountain. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το είδος των πληροφοριών που συλλέγονται και παρακολουθούνται στο δικτυακό τόπο, τον τρόπο χρήσης των πληροφοριών και σε ποιους διανέμονται. Μπορείτε επίσης να μελετήσετε τις Αρχές Απορρήτου της Iron Mountain, οι οποίες διατυπώνουν τη δέσμευση της Εταιρείας για την προστασία του απορρήτου των πελατών και των υπαλλήλων της, εντός και εκτός δικτύου. Στην περίπτωση που προκύψουν ανακολουθίες σε σχέση με αυτήν την πολιτική και τις Αρχές Απορρήτου που αφορούν στο ηλεκτρονικό απόρρητο, θα ισχύουν οι όροι αυτής της πολιτικής.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε.

Η Iron Mountain συλλέγει δύο τύπους πληροφοριών για τους χρήστες αυτού του δικτυακού τόπου: "Προσωπικά στοιχεία" (συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτά, του ονόματος, της διεύθυνσης, του αριθμού τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας) και ανώνυμα και μη προσωπικά "Συγκεντρωτικά στοιχεία" (όπως πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των χρηστών που συνδέονται στο δικτυακό τόπο μας). Εκτός από την περίπτωση κατά την οποία παρέχετε σε εμάς εκουσίως στοιχεία ή τα στοιχεία συλλέγονται μέσω cookies με τον τρόπο που περιγράφει αυτή η πολιτική, η Iron Mountain δε συλλέγει Προσωπικά στοιχεία σε σχέση με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο.

Διαβάστε προσεκτικά αυτήν την πολιτική, ώστε να μάθετε πώς μπορείτε να επικυρώσετε την ακρίβεια οποιωνδήποτε Προσωπικών στοιχείων που κατέχουμε σε σχέση με εσάς καθώς και πώς μπορείτε να αιτηθείτε στην Iron Mountain να διαγράψει ή να ενημερώσει τα Προσωπικά στοιχεία σας.

Για να εξυπηρετήσουμε την αίτησή σας για πληροφορίες, σας ζητάμε να υποβάλλετε το όνομα, τον τίτλο, τη συνεργαζόμενη εταιρεία (εάν υπάρχει), τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε επίσης να μας πληροφορήσετε για την ώρα που προτιμάτε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, τα ετήσια έσοδα της εταιρείας με την οποία συνεργάζεστε, τον αριθμό των υπαλλήλων της εταιρείας με την οποία συνεργάζεστε και άλλα σχετικά σχόλια [εάν υπάρχει πεδίο σχολίων για τις πληροφορίες που αιτείστε].

Πώς χρησιμοποιούμε τα στοιχεία που συλλέγουμε.

Θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που υποβάλλετε (α) για να απαντήσουμε στο συγκεκριμένο ερώτημά σας, (β) εφόσον επιθυμείτε, για να σας στείλουμε επιπλέον υλικό σε σχέση με την Iron Mountain και τις υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν, (γ) στη διαχείριση του δικτυακού τόπου, και (δ) με όλους τους άλλους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική.

Η Iron Mountain μπορεί, περιστασιακά, να μοιραστεί τα Προσωπικά στοιχεία σας με συμβούλους προώθησης προϊόντων και σε αυτήν την περίπτωση, θα υπάρχει σχετική απαγόρευση στη χρήση των Προσωπικών στοιχείων σας από τους σύμβουλους για άλλους λόγους εκτός από την παροχή υπηρεσιών στην Iron Mountain με σκοπό την πώληση των υπηρεσιών και των προϊόντων της και οι σύμβουλοι θα υποχρεώνονται επίσης να συμμορφωθούν με τους όρους της παρούσας πολιτικής.

Πώς χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες.

Γενικά - Όταν επισκέπτεστε αυτόν το δικτυακό τόπο, συγκεντρώνονται στοιχεία για το πρόγραμμα περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα, τη διεύθυνση IP και το όνομα τομέα που χρησιμοποιείτε για να προσπελάσετε αυτόν τον τόπο (π.χ., yahoo.com). Επιπλέον, ενδέχεται να συγκεντρώσουμε στοιχεία για τον τρόπο περιήγησή σας, όπως είναι ο αριθμός των φορών που επισκεφτήκατε τον τόπο, η ημερομηνία επίσκεψης και ο χρόνος επίσκεψης. Επιπροσθέτως, η Iron Mountain ενδέχεται να παρακολουθεί την ανταπόκρισή σας στις διαφημίσεις, τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και στο περιεχόμενο του δικτυακού τόπου της Iron Mountain, προκειμένου να ελέγξει τη δυνατότητά σας να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML, να μάθει πόσοι χρήστες άνοιξαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να δώσει τη δυνατότητα στους δικούς της παρόχους υπηρεσιών να αναλύσουν συγκεντρωτικά στατιστικά σχετικά με μία διαφημιστική εκστρατεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την Iron Mountain. Αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς στη διαχείριση του τόπου και στη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, καθώς και στην προσπάθειά μας να επιτύχουμε καλύτερα στοχευμένη διαδραστική διαφήμιση, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό την υποστήριξη των πελατών μας και τη χρηστικότητα του δικτυακού τόπου. Η συλλογή τέτοιων στοιχείων, από εμάς ή από ειδικούς συλλέκτες δεδομένων, υπόκειται στους όρους που διατυπώνονται από την παρούσα πολιτική.

Διαφανή αρχεία GIF - Εκτός από τα δικά μας cookies, χρησιμοποιούμε pixels, ή διαφανή αρχεία GIF, στους δικτυακούς τόπους μας, ώστε να μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τις ηλεκτρονικές διαφημιστικές δράσεις μας και το πρόγραμμα προώθησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτά τα αρχεία GIF παρέχονται από έναν ή περισσότερους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ανάλογα με το πού θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Τα αρχεία επιτρέπουν στους συνεργαζόμενους με εμάς παρόχους υπηρεσιών να αναγνωρίζουν ένα μοναδικό cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα, σε εμάς και στους παρόχους υπηρεσιών, να μάθουμε ποιες διαφημίσεις και ποια μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας έφεραν στον δικτυακό τόπο μας και πώς χρησιμοποιείτε τον τόπο μας.

Δείτε μερικά παραδείγματα των τρόπων με τους οποίους η Iron Mountain και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε χρησιμοποιούμε τα αρχεία GIF:

 • Παρακολούθηση της απόκρισης των πελατών στις διαφημίσεις μας, στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας και στο περιεχόμενο των δικτυακών τόπων μας.
 • Έλεγχος της δυνατότητάς σας να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή HTML. Αυτή η δυνατότητα βοηθά εμάς ή τους παρόχους υπηρεσιών να σας στέλνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή που μπορείτε να διαβάσετε.
 • Γνώση του αριθμού των χρηστών που άνοιξαν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών μας να συλλέγουν συγκεντρωτικά στατιστικά για μια διαφημιστική εκστρατεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για εμάς.
 • Καλύτερη στόχευση διαδραστικής διαφήμισης, ενίσχυση της υποστήριξης πελατών και της χρηστικότητα του δικτυακού τόπου και παροχή προσφορών και προωθητικών ενεργειών που πιστεύουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν, εάν μας δώσετε την άδεια να το κάνουμε, ενεργοποιώντας τη δυνατότητα λήψης εκ μέρους σας.

Για να πραγματοποιήσουμε αυτές ή άλλες δραστηριότητες, εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας μερικές φορές ενδέχεται να συνδέσουν Προσωπικά στοιχεία που μας παρείχατε στο παρελθόν (όπως, για παράδειγμα, όνομα και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) με τις πληροφορίες που παρέχουν τα αρχεία GIF για τον τρόπο με τον οποίο καταλήξατε στον δικτυακό τόπο μας, πώς πλοηγηθήκατε σε αυτόν και πώς έληξε η επίσκεψή σας. Το δικαίωμά σας να απορρίπτετε τη χρήση cookies.

Θα έχετε την ευκαιρία να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookies από τον δικτυακό τόπο, μέσω ενός αναδυόμενου πλαισίου που θα εμφανιστεί όταν προσπελάσετε για πρώτη φορά τον δικτυακό τόπο. Μπορείτε να επιλέξετε την μη αποδοχή των cookies [και η υπηρεσία μας θα εξακολουθεί να λειτουργεί ακόμα και εάν κάνετε αυτήν την επιλογή]. Ωστόσο, αυτή η ενέργεια μπορεί να περιορίσει τις υπηρεσίες που μπορείτε να προσπελάσετε στον δικτυακό τόπο.

Οι πληροφορίες που αποκαλύπτουμε.

Εμείς και οι πάροχοι υπηρεσιών μας, αποδεχόμενοι τους ισχύοντες νόμους και σύμφωνα με αυτούς, αποκαλύπτουμε και μοιραζόμαστε (όπως διατυπώνεται πιο κάτω) τα προσωπικά στοιχεία σας:

 • Μεταξύ της Iron Mountain και των Συνεργαζόμενων εταιρειών,
 • Σε μη συνεργαζόμενους τρίτους που είναι συμβεβλημένοι για την εκτέλεση υπηρεσιών για την Iron Mountain (Πάροχοι Υπηρεσιών), και είναι υποχρεωμένοι να υποστηρίζουν και να συντηρούν πολιτικές σε σχέση με το απόρρητο και τη φροντίδα των Προσωπικών στοιχείων σας (π.χ. συνεργάτες που ασχολούνται με τις σχέσεις με επενδυτές, COMAC, Ψηφιακές Υπηρεσίες Iron Mountain ή με τη Διαχείριση της Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Iron Mountain αυτού του δικτυακού τόπου, ή άλλους συνεργάτες που παρέχουν υπηρεσίες που σχετίζονται με όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου),
 • Σε κάποιον τρίτο που σχετίζεται με μία προτεινόμενη ή πραγματοποιηθείσα πώληση, συγχώνευση ή μεταφορά όλων ή μερικών επιχειρήσεων ή ενός τμήματος, και
 • Σε άλλους, όπως επιτρέπεται ή απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους.
 • Για πληρωμές με πιστωτικές κάρτες, χρησιμοποιούμε ανεξάρτητους φορείς για τη διενέργεια αυτών των συναλλαγών εκ μέρους μας. Αυτοί οι ανεξάρτητοι φορείς επεξεργασίας πληρωμών με πιστωτικές κάρτες θα έχουν πρόσβαση μόνο στα προσωπικά στοιχεία που παρέχετε απευθείας σε αυτούς όταν πραγματοποιείτε μία πληρωμή με πιστωτική κάρτα. Είναι υποχρεωμένοι, σύμφωνα με τις συμβάσεις που έχουν συνάψει με την Iron Mountain να επεξεργάζονται αυτά τα προσωπικά στοιχεία με ασφάλεια και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους προστασίας απορρήτου ή δεδομένων.

Οποιαδήποτε πρόσβαση σε τέτοιες πληροφορίες θα περιορίζεται μόνο στον σκοπό για τον οποίο αυτές οι πληροφορίες παρέχονται σε εμάς ή στους Παρόχους Υπηρεσιών μας. Η Iron Mountain, οι Συνεργαζόμενες εταιρείες και οι Πάροχοι Υπηρεσιών εδρεύουν σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο. Ανάλογα, τα Προσωπικά στοιχεία σας θα αποστέλλονται σε χώρες όπου ισχύει ένα διαφορετικό επίπεδο προστασίας απορρήτου από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ) ή από τη χώρα διαμονής σας. Για παράδειγμα, εάν κάνετε μία ερώτηση για υπηρεσίες που παρέχει η Iron Mountain στη Γαλλία ή στη Βραζιλία, η Iron Mountain θα προωθήσει το ερώτημά σας στην έδρα της Iron Mountain σε αυτές τις χώρες. Η Iron Mountain θα σας παρέχει, μετά από δική σας αίτηση, στοιχεία για τις εταιρείες και τις χώρες στις οποίες προωθήθηκαν τα στοιχεία σας.

Σύνδεσμοι και δικτυακοί τόποι τρίτων.

Η παρούσα πολιτική ισχύει μόνο για αυτόν το δικτυακό τόπο. Αυτός ο τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους για τους δικτυακούς τόπους Συνεργαζόμενων εταιρειών και για τους δικτυακούς τόπους μη συνεργαζόμενων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης στο περιεχόμενο, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τέτοιων δικτυακών τόπων. Σε μερικές περιπτώσεις, αυτοί οι άλλοι Τόποι καθίστανται διαθέσιμοι μέσω τεχνολογίας "αδιάκοπης εμπειρίας", και ενδέχεται να εμφανίζονται ως τμήματα του δικού μας δικτυακού τόπου. Παρόλο που ορισμένες από τις οντότητες που ελέγχουν αυτούς τους τόπους είναι συμβεβλημένες με την Iron Mountain, σας παρακινούμε να ενημερωθείτε για την ξεχωριστή πολιτική απορρήτου και άλλους όρους που ακολουθεί κάθε τόπος, πριν υποβάλλετε τα προσωπικά στοιχεία σας.

Πώς μπορείτε να ζητήσετε την αφαίρεση ή να ζητήσετε αλλαγές στα στοιχεία σας.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε στην Iron Mountain τα παρακάτω:

 • να σας παρέχει ένα αντίγραφο των Προσωπικών στοιχείων σας που διατηρεί,
 • να διακόψει την επεξεργασία των Προσωπικών στοιχείων σας, συνολικά ή μερικά, σύμφωνα με τις υποδείξεις σας, για σκοπούς άμεσων προωθητικών ενεργειών,
 • να διορθώσει οποιαδήποτε σφάλματα υπάρχουν σε αυτά τα Προσωπικά στοιχεία, και
 • να ενημερώσει τα Προσωπικά στοιχεία όπως απαιτείται.

Εάν επιθυμείτε να λάβετε αντίγραφο των Προσωπικών Στοιχείων που διατηρούμε για εσάς, όπως τα έχετε υποβάλλει μέσω αυτού του δικτυακού τόπου, ή εάν επιθυμείτε να αφαιρεθείτε από τους καταλόγους αποστολής πληροφοριών για προωθητικές ενέργειες από εμάς, στείλτε μας τη σχετική αίτηση στη διεύθυνση www.ironmountain.com/optout. Εάν αυτά τα στοιχεία είναι εσφαλμένα ή ατελή, ενημερώστε μας στέλνοντας σχετική αίτηση στη διεύθυνση webmaster@ironmountain.com, και εμείς θα προβούμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια για να τα διορθώσουμε ή να τα ενημερώσουμε ταχύτατα (εκτός και εάν χρειαζόμαστε και άλλες πληροφορίες από εσάς, ώστε να εκπληρώσουμε την αίτησή σας). Μπορείτε επίσης να μας ζητήσετε να αφαιρέσουμε το όνομά σας και άλλα Προσωπικά στοιχεία από τις βάσεις δεδομένων μας. Σε κάθε μία από τις προαναφερθείσες περιπτώσεις, θα προβούμε σε κάθε εύλογη προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στην αίτησή σας ταχύτατα, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ή άλλους θεμιτές προϋποθέσεις.

Εάν δε λάβετε επιβεβαίωση της λήψης του ερωτήματός σας από τη διεύθυνση webmaster@ironmountain.com, ή το ερώτημά σας δεν απαντηθεί ικανοποιητικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Διευθυντή Απορρήτου της Iron Mountain στη διεύθυνση global.privacy@ironmountain.com. Εάν συνεχίσετε να έχετε ερωτήσεις, τότε θα πρέπει να υποβάλλετε μία αίτηση για μεσολάβηση σε ένα θέμα ηλεκτρονικού απορρήτου στην Αμερικανική Ένωση Διαιτησίας (American Arbitration Association) στη διεύθυνση 335 Madison Avenue, 10th Floor, New York, New York 10017-4605, USA; τηλέφωνο: 212-716-5800, fax: 212-716-5905 και e-mail: websitemail@adr.org. Οποιαδήποτε μεσολάβηση θα πραγματοποιηθεί σε τοποθεσία που θα προκύπτει από αμοιβαία συμφωνία από τα δύο μέρη. Εάν δεν μπορεί να επιτευχθεί αμοιβαία συμφωνία, τότε θα πραγματοποιηθεί σε μία τοποθεσία που εξυπηρετεί καλύτερα το μέρος που δεν αιτήθηκε τη μεσολάβηση.

Ειδοποίηση για αλλαγές.

Η ενημέρωση της παρούσας πολιτικής ανά πάσα στιγμή και κατά διαστήματα είναι στη διακριτική ευχέρεια της Iron Mountain, η οποία δημοσιεύει τη διορθωμένη πολιτική της σε αυτόν το δικτυακό τόπο. Σε περίπτωση που οι αλλαγές που κάνουμε στην παρούσα πολιτική επηρεάζουν τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά στοιχεία σας, θα σας ενημερώσουμε με αλληλογραφία (συμβατική ή ηλεκτρονική), ώστε να μπορείτε να επιλέξετε την αφαίρεση των στοιχείων σας, μετά τη γνωστοποίηση των νέων όρων της αναθεωρημένης πολιτικής. Μετά την εφαρμογή των αλλαγών, όλα τα Προσωπικά στοιχεία που θα συλλέγονται εφ' εξής θα υπόκεινται στους όρους της αναθεωρημένης πολιτικής και όλα τα Προσωπικά στοιχεία που είχαν συγκεντρωθεί στο παρελθόν θα αντιμετωπιστούν ανάλογα με την απάντησή σας στην ειδοποίησή μας για τις αλλαγές πολιτικής (σύμφωνα με την αναθεωρημένη πολιτική εάν επιλέξετε να συνεχίσετε να παραχωρείτε τα στοιχεία σας και σύμφωνα με την προηγούμενη πολιτική εάν δε συμφωνείτε με τους νέους όρους). Εάν δεν υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα πολιτική που επηρεάζουν τον τρόπο που χειριζόμαστε τα Προσωπικά στοιχεία σας, η διορθωμένη πολιτική θα εφαρμόζεται από τη δημοσίευσή της και η πρόσβαση ή η χρήση του τόπου μετά από μία ενημέρωση θα θεωρούνται ως συναινετικές της αναθεωρημένης πολιτικής. Εάν έχετε ζητήσει να λαμβάνετε πληροφορίες για προωθητικές ενέργειες και άλλο υλικό και λαμβάνετε τακτικά ηλεκτρονικά μηνύματα από εμάς, οι τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική θα αποσταλούν σε εσάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σας παρακινούμε να ανατρέχετε τακτικά στην παρούσα σελίδα και ιδιαίτερα πριν παρέχετε οποιαδήποτε Προσωπικά στοιχεία μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Η παρούσα πολιτική δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη γραπτή έγκριση της Iron Mountain. Αυτή η Πολιτική ενημερώθηκε την 1η Αυγούστου 2005.Πώς προστατεύουμε και προφυλάσσουμε τα στοιχεία σας.

Η Iron Mountain λαμβάνει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των στοιχείων που συλλέγει. Η Iron Mountain έχει ως εκ τούτου υλοποιήσει τεχνολογίες και πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας που αποσκοπούν στη μείωση του κινδύνου ακούσιας καταστροφής ή απώλειας, ή της μη εξουσιοδοτημένης αποκάλυψης ή πρόσβασης σε τέτοια στοιχεία, κατάλληλες για τη φύση των δεδομένων που τις αφορούν. Επιπλέον, η Iron Mountain έχει πιστοποιήσει τη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο Safe Harbor, το οποίο σχεδιάστηκε ώστε να ικανοποιεί την απαίτηση "επάρκειας", σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία δεδομένων.

Τα Προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου φυλάσσονται σε διακομιστές στις ΗΠΑ και αυτοί οι διακομιστές υπόκεινται στις πολιτικές και διαδικασίες ασφάλειας που επιβάλλει το τμήμα πληροφορικής της Iron Mountain. Εάν η έδρα σας υπόκειται σε άλλη δικαιοδοσία, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι τα Προσωπικά στοιχεία σας, μετά τη συλλογή τους θα μεταφέρονται στους διακομιστές μας και ότι οι ΗΠΑ δε διαθέτουν έως αυτήν τη στιγμή ενιαία νομοθεσία για την προστασία δεδομένων.

Η Iron Mountain ενδιαφέρεται για την ασφάλεια των παιδιών όταν χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, και δε θα συλλέγει ποτέ εν γνώσ�