Λύσεις

Κάθετες λύσεις ανά κλάδο

Κάθετες λύσεις ανά κλάδο

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, προκειμένου να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε ακόμη και τις πιο δύσκολες προκλήσεις, είτε ανήκετε στον κλάδο των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας ή στο δημόσιο τομέα.

Οικονομικές υπηρεσίες
Βελτιστοποιούμε τις υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων και αξιοποιούμε στο έπακρο το διαθέσιμο χώρο στο γραφείο σας. Επίσης, σας βοηθούμε να έχετε τον απόλυτο έλεγχο σε ζητήματα ασφάλειας και συμμόρφωσης προς τους κανονισμούς στον οικονομικό τομέα.

Δημόσιος Τομέας
Σχεδιάζουμε και προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στις ανάγκες του δημόσιου οργανισμού σας, που περιλαμβάνουν από δημιουργία και διατήρηση αρχείων έως και ασφαλή καταστροφή εγγράφων.

Κλάδος υγείας
Εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών για διαχείριση των αρχείων ασθενών, εντός αλλά και εκτός της έδρας σας, που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, στην ελαχιστοποίηση των καθηκόντων που αναθέτετε στο προσωπικό σας και στη διασφάλιση της συμμόρφωσης σε όλες τις εγκαταστάσεις σας.

Νομικές υπηρεσίες
Οι υπηρεσίες αποκάλυψης ηλεκτρονικών δεδομένων (eDisclosure) και υποστήριξης σε δικαστικές διαμάχες μπορούν να σας βοηθήσουν να έχετε πλήρη έλεγχο κατά τη διαχείριση των νομικών πληροφοριών και να διευκολύνουν τη μετάβαση των σχετικών νομικών εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Κλάδος λιανικού εμπορίου
Η ασφαλής καταστροφή εγγράφων μειώνει τους κινδύνους κλοπής στοιχείων ταυτότητας, ενώ η αποθήκευση εκτός έδρας εξαλείφει το πρόβλημα έλλειψης χώρου, μειώνει τις δαπάνες και αφήνει στο προσωπικό σας περισσότερο χρόνο για να επικεντρωθεί στους πελάτες σας.

Κλάδος οπτικοακουστικών μέσων
Το εξειδικευμένο προσωπικό στα μέσα αποθήκευσης διαχειρίζεται τις ασφαλείς εγκαταστάσεις μας, στις οποίες διατηρούμε και προστατεύουμε πολύτιμα μέσα ήχου και εικόνας και αναλαμβάνουμε τη μετατροπή τους από αναλογική σε ψηφιακή μορφή.

Κλάδος ενέργειας
Με το eSearch μπορείτε να ενσωματώσετε τα ψηφιακά και μη δεδομένα σας σε μια ενιαία δεξαμενή δεδομένων και να επωφεληθείτε από τη μακρά εμπειρία μας στη διαχείριση δεδομένων έρευνας και παραγωγής.

ΜμΕ
Προσφέρουμε στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποθηκεύουν, να έχουν πρόσβαση και να προστατεύουν αποτελεσματικά και αποδοτικά όλες τις ζωτικές για την επιχείρησή τους πληροφορίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις κάθετες λύσεις ανά κλάδο:

Επικοινωνήστε
μαζί μας:

  • Email

    Email

  • Καλέστε μας στο

    Καλέστε
    μας στο
    +30 213 016 7500

Το Γραφείο του Μέλλοντος

See how an efficient information management programme can help you.

Watch the Video