Λύσεις

Λύσεις για τον κλάδο της ενέργειας

Λύσεις για τον κλάδο της ενέργειας

Ο κλάδος της ενέργειας παράγει τεράστιες ποσότητες πληροφοριών. Τα στάδια της εξόρυξης και της παραγωγής ενέργειας περιέχουν πολύ μεγάλο όγκο δεδομένων, συνεπώς οι πληροφορίες πρέπει να διατηρούνται, να αρχειοθετούνται και να είναι προσβάσιμες για πολλά χρόνια.

Τα δεδομένα πρέπει να αποθηκεύονται και να είναι άμεσα προσπελάσιμα, καθώς στις πληροφορίες αυτές βασίζονται αποφάσεις επενδύσεων και αποεπενδύσεων, η διεξαγωγή καθημερινών λειτουργιών και η απόκριση σε ρυθμιστικά ζητήματα.

Με εμπειρία που μετρά περισσότερες από τρεις δεκαετίες, διαθέτουμε την κατάλληλη τεχνογνωσία για να παρέχουμε υπηρεσίες διαχείρισης πληροφοριών σε εταιρείες και κυβερνητικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας.

Έχουμε συνεργαστεί με περισσότερους από 1.000 πελάτες παγκοσμίως, στους οποίους συγκαταλέγονται ορισμένες από τις μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες αλλά και ανεξάρτητες εταιρείες εξόρυξης. Τι κάνουμε:

 • Ενσωματώνουμε τα έντυπα και ψηφιακά δεδομένα ώστε να παρέχουμε ομοιογένεια και μια απλοποιημένη διαδικασία διαχείρισης,
 • Βελτιώνουμε τις δυνατότητες αναζήτησης, πρόσβασης και κοινής χρήσης δεδομένων σε οργανισμούς παγκοσμίως καθώς και με συνεργάτες αλλά και ρυθμιστικούς φορείς
 • Συγχωνεύουμε την αποθήκευση των έντυπων και ψηφιακών μέσων, για να μειώσουμε τις δαπάνες αποθήκευσης και διαχείρισης
 • Μετατρέπουμε γρήγορα μεταβιβαζόμενα δεδομένα στην κατάλληλη μορφή, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται και τα μέσα διανομής
 • Ενισχύουμε την ασφάλεια, προστασία και διάρκεια ζωής των εξαιρετικά πολύτιμων πληροφοριών μέσω βέλτιστων πρακτικών για αποθήκευση, διαχείριση και χειρισμό των πληροφοριών αυτών

Οι υπηρεσίες της Iron Mountain σας δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε νέες και εποικοδομητικές υπηρεσίες, χωρίς να απαιτείται να επενδύσετε μεγάλα κεφάλαια, χωρίς χρονοβόρες διαδικασίες για τη δημιουργία ενός εσωτερικού τμήματος διαχείρισης.

Και επειδή ως εταιρεία δεσμευόμαστε ότι θα εξελισσόμαστε παράλληλα με τις τεχνολογίες αποθήκευσης, τα μέτρα ασφάλειας και τις βέλτιστες πρακτικές, προσφέροντας στο προσωπικό σας την ελευθερία να ασχολείται με τη βασική δραστηριότητα της εταιρείας σας, δηλαδή τη διανομή της ενέργειας στην αγορά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις για τον κλάδο της ενέργειας:

Επικοινωνήστε
μαζί μας:

 • Email

  Email

 • Καλέστε μας στο

  Καλέστε
  μας στο
  +30 213 016 7500

Το Γραφείο του Μέλλοντος

See how an efficient information management programme can help you.

Watch the Video