Λύσεις

Λύσεις για τον κλάδο της υγείας

Λύσεις για τον κλάδο της υγείας

Κάθε μήνα, οι προκλήσεις που εμπεριέχει η διαχείριση πληροφοριών και τα ζητήματα συμμόρφωσης στον κλάδο της υγείας αυξάνονται και γίνονται όλο και πιο σύνθετα. Εμείς είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε τα συστήματα υγείας, τα νοσοκομεία και τα μεμονωμένα ιατρεία να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά αυτές τις προκλήσεις και να διαχειριστούν τις απαραίτητες πληροφορίες τους εύκολα και αξιόπιστα.

Για τους οργανισμούς υγείας, αυτό που προέχει πάντοτε είναι οι άριστες συνθήκες περίθαλψης και η διασφάλιση της υγείας των ασθενών. Σήμερα, ωστόσο, αυτοί οι στόχοι πρέπει να επιτυγχάνονται λαμβάνοντας υπόψη και ορισμένες πρόσθετες επιτακτικές ανάγκες, όπως:

 • Μείωση των δαπανών
 • Ασφαλής τήρηση των ιατρικών αρχείων και των πληροφοριών των ασθενών
 • Μετάβαση σε λύσεις διαχείρισης ηλεκτρονικών εγγράφων

Χάρη στη μεγάλη εμπειρία μας, είμαστε σε θέση να προσφέρουμε λύσεις διαχείρισης πληροφοριών για τους οργανισμούς υγείας. Σήμερα, η δική μας εξειδίκευση βοηθά χιλιάδες υγειονομικούς φορείς στα εξής:

 • Ανάπτυξη και συντήρηση πλήρως ολοκληρωμένων προγραμμάτων διαχείρισης πληροφοριών, αποθήκευσης, προστασίας και ανάκτησης δεδομένων
 • Βελτιωμένη δυνατότητα πρόσβασης στα αρχεία των ασθενών
 • Ασφαλής τήρηση πολύτιμων πληροφοριών για τους ασθενείς
 • Ένταξη ψηφιακών ακτινολογικών μέσων
 • Μετάβαση σε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας
 • Διασφάλιση συμμόρφωσης, ακόμη και σε περισσότερες από μία περιοχές ταυτόχρονα
 • Ελαχιστοποίηση αιτημάτων προς τα τμήματα IT
 • Εδραίωση ενός αποτελεσματικού μοντέλου για τον έλεγχο των δαπανών κατά τη διαχείριση των αρχείων και των δεδομένων

Δική μας δουλειά είναι να διευθετούμε τα ζητήματα που αντιμετωπίζετε εσείς σήμερα, να σας προετοιμάζουμε για τις μελλοντικές προκλήσεις και να απαλλάσσουμε το προσωπικό σας από χρονοβόρες διαδικασίες ώστε να επικεντρώνεται στα καθήκοντά του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις για τον κλάδο της υγείας:

Επικοινωνήστε
μαζί μας:

 • Email

  Email

 • Καλέστε μας στο

  Καλέστε
  μας στο
  +30 213 016 7500

Το Γραφείο του Μέλλοντος

See how an efficient information management programme can help you.

Watch the Video