Λύσεις

Λύσεις για τις νομικές υπηρεσίες

Λύσεις για τις νομικές υπηρεσίες

Οι εμπειρογνώμονες της εταιρείας μας είναι άριστα καταρτισμένοι και θα σας βοηθήσουν να διευθετήσετε τις μοναδικές προκλήσεις που εμπεριέχει η διαχείριση, η αποθήκευση, η προστασία και η ανάκτηση των νομικών πληροφοριών. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε στο μέγιστο το ανθρώπινο δυναμικό σας, ενώ παράλληλα θα διαχειρίζεστε αποτελεσματικότερα τις δαπάνες σας.

Με δεδομένη την εκρηκτική αύξηση του όγκου των πληροφοριών και την ανάγκη για καλύτερο έλεγχό τους, οι οργανισμοί οφείλουν να μπορούν να παρακολουθούν και να προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Χάρη στη στενή συνεργασία μας με το προσωπικό σας για την ανάλυση των ειδικών απαιτήσεων και των προβλεπόμενων αναγκών, μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αναπτύξετε ένα πραγματικά ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης πληροφοριών. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να σας βοηθήσουμε:

 • Να μειώσετε την αλλοίωση εγγράφων, τις εσφαλμένες πρακτικές και τους κινδύνους μη συμμόρφωσης μέσα από την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών για τη διατήρηση και την καταστροφή αρχείων σε όλους τους τύπους μέσων, ανεξάρτητα από κλάδο άσκησης και τοποθεσία εγκαταστάσεων
 • Να ενισχύσετε την παραγωγικότητα και τη δυνατότητα απόκρισης μέσω βελτιωμένων διαδικασιών αποθήκευσης, ανάκτησης και πρόσβασης στα αρχεία
 • Να διαχειρίζεστε αιτήματα σχετικά με δικαστικές διαμάχες που επιζητούν άμεση επίλυση, εσωτερικές έρευνες και ρυθμιστικά ζητήματα
 • Να έχετε εύκολη και άμεση πρόσβαση και δυνατότητα ανάκτησης των εγγράφων σας ανά πάσα στιγμή μέσω των υπηρεσιών μετατροπής εγγράφων και αρχειοθέτησης εικόνων της Iron Mountain
 • Να αξιοποιήσετε στο έπακρο το διαθέσιμο χώρο στο γραφείο σας, τον υλικό εξοπλισμό και τους πόρους IT, ενώ παράλληλα, θα μειώσετε τις δαπάνες και τα λειτουργικά έξοδα, χάρη στην αποθήκευση των αρχείων σας στις δικές μας εγκαταστάσεις

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης εγγράφων και αρχείων σε κάθε υπηρεσία νομικού χαρακτήρα, ώστε να έχετε πλήρη έλεγχο των πληροφοριών και των εγγράφων εντός του προβλεπόμενου προϋπολογισμού σας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις για τις νομικές υπηρεσίες:

Επικοινωνήστε
μαζί μας:

 • Email

  Email

 • Καλέστε μας στο

  Καλέστε
  μας στο
  +30 213 016 7500

Το Γραφείο του Μέλλοντος

See how an efficient information management programme can help you.

Watch the Video