Λύσεις

Λύσεις για το δημόσιο

Λύσεις για το δημόσιο

Οι ανάγκες διαχείρισης πληροφοριών και προστασίας δεδομένων των διευθύνσεων κρατικών υπηρεσιών και των δημόσιων φορέων είναι συνήθως περίπλοκες, επιτακτικές και συνεχώς αυξανόμενες. Οι δημόσιοι οργανισμοί δέχονται διαρκώς πιέσεις για την εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών στρατηγικών που θα ελαχιστοποιήσουν τους κινδύνους που εμπεριέχει η διαδικασία προστασίας, διαχείρισης πληροφοριών και η πρόσβαση σε αυτές.

Με τη διαχείριση της πλήρους αλυσίδας φύλαξης, από τη δημιουργία και διατήρηση των αρχείων έως και την ασφαλή καταστροφή τους, είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να προσφέρουμε λύσεις που ταιριάζουν απόλυτα στις ιδιαίτερα εξειδικευμένες ανάγκες των δημόσιων οργανισμών.

Στις απόλυτα ασφαλείς εγκαταστάσεις μας, η διαχείριση των έντυπων και ψηφιακών πληροφοριών σας γίνεται με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, ενώ η άριστα καταρτισμένη ομάδα των ειδικών επί της διαχείρισης πληροφοριών θα σας παρέχει βοήθεια, στις δικές σας εγκαταστάσεις, αν χρειαστεί. Μπορούμε ακόμη να διεξάγουμε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη διαχείριση των πληροφοριών σας στο δικό σας χώρο.

Για τις συγκεκριμένες απαιτήσεις ορισμένων δημόσιων αρχείων, προσφέρουμε υπηρεσίες αποθήκευσης αρχείων σε ειδικά vaults βάσει του προτύπου BS5454: με ειδικές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, για τη βέλτιστη διατήρηση των φθαρμένων εγγράφων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λύσεις για το δημόσιο:

Επικοινωνήστε
μαζί μας:

  • Email

    Email

  • Καλέστε μας στο

    Καλέστε
    μας στο
    +30 213 016 7500

Το Γραφείο του Μέλλοντος

See how an efficient information management programme can help you.

Watch the Video