ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Energy -Power Highlines | Iron Mountain

ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Η βιομηχανία ενέργειας έχει ίχνη ιστορικών δεδομένων - με αρχεία που ανατρέχουν σε παλαιές δεκαετίες, με μορφή χρονολογίας και αποθηκεύονται σε πολλαπλές τοποθεσίες. Είναι δύσκολο να παράγετε αυτό που χρειάζεστε με ωφέλιμο τρόπο και εγκαίρως, ειδικά εάν αυτά τα αρχεία δεν είναι ακόμα αποθηκευμένα στα ηλεκτρονικά σας συστήματα.

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ ΛΥΣΕΩΝ ΤΗΣ IRON MOUNTAIN ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΠΕΡΙΣΤΑΤΩΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ:

  • Να βελτιώσετε την προβολή, τον έλεγχο, την προστασία και την προσβασιμότητα των αρχείων σας
  • Να αποκομίσετε μεγαλύτερη αξία επενδύοντας σε ηλεκτρονικά συστήματα φύλαξης
  • Να ενεργοποιήσετε τη διακυβέρνηση πληροφοριών και να βελτιώσετε τη διαχείριση των πληροφοριών σας

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

iron-mountain-storage-facilty-storage-warehouse-boxes-stacks

Αποθήκευση Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων

Η Iron Mountain προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις που μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση και την επίτευξη τωνστόχων σας για την αποθήκευση, διαχείριση αρχείων & εγγράφων.

Επικοινωνήστε με την Iron Mountain

Business Woman | iron Mountain

Επικοινωνήστε με την Iron Mountain