ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Δημιουργία εταιρικής σχέσης με κάποιον αξιόπιστο πάροχο στο Δημόσιο Τομέα
Contracts for federal agencies- Two people shaking hands

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Δημιουργία εταιρικής σχέσης με κάποιον αξιόπιστο πάροχο στο Δημόσιο Τομέα
 1. Αρχική
 2. Αποθήκευση αρχείων, Καταστροφή, Διαχείριση δεδομένων
 3. Λύσεις για το δημόσιο τομέα

Αντιμετώπιση της αυξανόμενης πίεσης για την εφαρμογή οικονομικά αποδοτικών στρατηγικών που μειώνουν τους κινδύνους που συνεπάγεται η προστασία, διαχείριση και πρόσβαση σε πληροφορίες. Η λύση Δημοσίου Τομέα προσφέρει:

 • Διαχείριση και αποθήκευση εγγράφων εξ αποστάσεως - απελευθέρωση του χώρου γραφείου, αύξηση της ασφάλειας και βελτίωση της πρόσβασης και διαχείρισης των φυσικών αρχείων σας.
 • Σάρωση και ψηφιοποίηση - κάνουν τις πληροφορίες γρήγορα και εύκολα προσβάσιμες.
 • Πλήρης επιμέλεια - από τη δημιουργία και τη διατήρηση αρχείων μέχρι την ασφαλή καταστροφή τους.
 • Ειδική αποθήκευση - αποθήκευση των κατεστραμμένων εγγράφων σας στις εγκαταστάσεις μας σε περιβάλλον χαμηλής θερμοκρασίας και χαμηλής υγρασίας.
 • Συμβουλευτική προσέγγιση - λήψη συμβουλών από τους εμπειρογνώμονες του κλάδου

Πώς σας βοηθάει ο Δημόσιος Τομέας;

Κατανόηση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο Δημόσιος Τομέας. Η λύση μας σας επιτρέπει να προστατεύσετε τις πληροφορίες σας, να αυξήσετε την αποτελεσματικότητα και να μειώσετε τον κίνδυνο διαχείρισης φυσικών και ψηφιακών δεδομένων. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να διαχειριστείτε:

 • Ανθρώπους - αφήστε τους εργαζομένους σας να εστιάσουν στους βασικούς τους ρόλους, εμπιστευόμενοι έναν ειδικό να χειρίζεται τις πληροφορίες σας.
 • Διαδικασία - χαμηλής ποιότητας διαδικασίες αφήνουν τον οργανισμό σας έκθετο σε κίνδυνο, μπορούμε να διαχειριστούμε τις πληροφορίες σας έτσι ώστε να υπάρχει συνοχή σε όλα τα τμήματα.
 • Εξορθολογισμός της ακίνητης περιουσίας - των ακινήτων με σημαντική επίδραση στη διαχείριση των αρχείων και των πληροφοριών, η λύση μας διασφαλίζει ότι η μετεγκατάσταση των αρχείων είναι ασφαλής και συμβατή.Επικοινωνήστε με την Iron Mountain

Business Woman | iron Mountain

Επικοινωνήστε με την Iron Mountain