ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ

Αποθηκεύστε με ασφάλεια τα φυσικά και ηλεκτρονικά σας αρχεία, τα μέσα αποθήκευσης ηλεκτρονικής πληροφορίας, τα απαραίτητης  σημασίας αρχεία και άλλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας, απομακρυσμένα με εύκολη πρόσβαση οποτεδήποτε χρειαστεί.
  1. Αρχική
  2. Αποθήκευση Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων
  3. Αποθήκευση Φυσικών και Ηλεκτρονικών Αρχείων
file storage image

ΛΥΣΕΙΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΑΡΧΕΙΩΝ

Offsite Tape Vaulting open graph - tapes being put into a wall

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Business Woman | iron Mountain

Επικοινωνήστε με την Iron Mountain